• Дотоод мэдээ
  • Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулна

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулна

2023/01/04

 “Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци ХК / Ulaanbaatar Development Corporation” нь төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр “Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 дүгээр байрыг шинэчлэн сайжруулах” төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын болон гадаадын хуулийн этгээд / түншлэлийг төслийн сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.

Төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгогдсон хуулийн этгээд / түншлэл нь өөрийн болон өөрийн боломжоор олсон хөрөнгөөр төслийг санхүүжүүлж, холбогдох ажил үйлчилгээг хийж гүйцэтгэнэ.

Төсөл хэрэгжүүлэгчийг Засгийн газрын 2012 оны 103 дугаар тогтоол, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 10 дугаар тогтоолоор баталсан “Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр нийслэлд төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх журам”-ын дагуу сонгон шалгаруулна.

Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтэй хуулийн этгээд / түншлэл нь сонгон шалгаруулалтын баримт бичигт заасан санхүүгийн болон техникийн чадвартай байх бөгөөд сонгон шалгаруулалтад оролцох албан хүсэлтийг сонгон шалгаруулалтын баримт бичгийн үнийг төлсөн баримтын хамт доорх хаягаар ирүүлнэ.

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Бага тойруу, Жигжиджавын гудамж 9, Нийслэлийн Засаг захиргааны II дугаар байр, Хангарди ордон 9 давхар, 905 тоот. Утас: 9565-9448

 

Сонгон шалгаруулалтын баримт бичгийн үнэ болон бусад мэдээлэл:

Хүлээн авагч:            “Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци” ХК

Банк:                           Худалдаа хөгжлийн банк

Дансны дугаар:          470013601

Үнийн дүн:                  4 500 000 (дөрвөн сая таван зуун мянга) төгрөг

Гүйлгээний утга:        УБХК2022/11-06, хуулийн этгээдийн нэрийг бичнэ.

Сонгон шалгаруулалтад оролцох санал болон төслийн саналыг 2023 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 11:00 цагаас өмнө хүлээн авна.

Жич: Сонгон шалгаруулалтын баримт бичгийг цахим хэлбэрээр авах боломжтой.

☎️Утас: 7777-0002, 95659448 (ажлын цагаар)

📧Mail: info@ubdc.mn

🌐Web: www.ubdc.mn

Үндсэн цэс