• Арбитр
  • Гадаад
Гадаад

Адриана Запата Гиралдо

Ажлын газар:Cavelier Abogados” хуулийн фирмийн партнер, Богота хотын худалдааны танхимын дэргэдэх орон нутгийн болон олон улсын арбитрын Арбитрч

Боловсрол:   

  • Хууль зүйн бакалавр (LL.B.), Колумбын Экстернадо Их Сургууль
  • Эдийн Засгийн эрх зүй, Лос Андес Их Сургууль
  • Олон улсын хувий эрх зүй, Парисын дээд зэргийн II их сургууль
  • Олон Улсын эрх зүйн магистр, Пантеон-Ассасын Их Сургууль
  • Хууль зүйн доктор (Ph.D.), Колумбын Экстернадо Их Сургууль

Гадаад хэл: Англи, Испани, Франц

Андреас Фанхаусер

Ажлын газар:Baumgartner Machler Attorneys” компанид партнер (хувьцаа эзэмшигч болон ТУЗ-ийн гишүүн), “RedAct Kommunikation AG-д ТУЗ-ийн дарга.

Тэрээр Арбитр, маргаан хянан шийдвэрлэх, хөрөнгө оруулалт, олон улсын худалдаа, барилга,эрсдэлийн бүтээгдэхүүн болон даатгалын чиглэлээр мэргэшин ажилладаг.

Боловсрол:   

  • Хууль зүйн бакалавр (LL.B.), Цюрих Их Сургууль

Гадаад хэл: Анли, Герман, Франц

Лорен Гюүффес

Ажлын газар:Hogan Lovells” хуулийн фирмийн партнер

Тэрээр Олон Улсын Арбитр, эвлэрүүлэн зуучлалын ажиллагаанд эрчим хүч, технологи, хөрөнгө оруулалтын, газрын тос, байгалийн хий, уул уурхай, харилцаа холбооны чиглэлээр голчлон ажилладаг.

Гадаад хэл: Англи, Герман, Франц

Питер Ж.Петтибон

Ажлын газар: “АНУ- ОХУ хамтын бизнесийн зөвлөл”-ийн захирал

Боловсрол:

  • Принстоны Их Сургууль
  • Харвардын Хуулийн Сургууль (Juris Doctor)
  • Нью-Йоркийн их сургуулийн хуулийн сургууль (LL.M.)

Гадаад хэл: Англи, Орос

Үндсэн цэс