Гишүүнчлэлийн давуу тал

Зөрчигдсөн эрхээ хамгаалуулах, эрх ашгаа хамгаалуулах нэгдсэн арга хэмжээнд оролцох, хамтран зохион байгуулах

Гишүүнчлэлийн давуу тал

Монголын ТОП компаниудтай харилцаа тогтоох, эдгээр компаниудын худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээллийг хамгийн түрүүнд хүлээн авах

Гишүүнчлэлийн давуу тал

Гадаад, дотоодод зохион байгуулагдах томоохон үзэсгээн худалдаа, яармаг, сургалтанд  хөнгөлөлттэй хамрагдах

Гишүүнчлэлийн давуу тал

Хөрөнгө оруулалтын төслүүдээ гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдад танилцуулах, хөрөнгө оруулалт хайхад мэргэжлийн дэмжлэг авах

Гишүүнчлэлийн давуу тал

Улаанбаатар хотод хэрэгжих төсөл, хөтөлбөрүүдийн мэдээ мэдээллийг түргэн шуурхай авч, хамрагдах, хамтран ажиллах

Гишүүнчлэлийн давуу тал

Бизнесийн маргаанаа хурдан шуурхай, хүнд сурталгүй, хуулийн дагуу хянан шийдвэрлүүлэх

Гишүүнчлэлийн давуу тал

УБХТ-ын мэдээллийн сувгуудаар өөрийн үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ сурталчилах, ТОП компаниудтай хамтран бизнесээ өргөжүүлэх;

Гишүүнчлэлийн давуу тал

Хууль эрх зүй, бизнес, хөрөнгө оруулалт, гадаад худалдааны мэргэжлийн зөвлөгөө, сургалтыг хөнгөлөлттэй үнээр авах.

Үндсэн цэс