• Арбитр
 • Дотоод
Дотоод

Дүгэржав

Ажлын газар: “Өмгөөллийн Эм Ди Эс энд Хаанлекс” ХХН-ийн партнер

Боловсрол: Ташкентын Улсын их сургуулийн хууль зүйн факультетийг эрх зүй, бакалавр

                    МУИС, Хууль зүйн сургааль магистр

Мэргэшсэн салбар: Иргэний болон бизнесийн эрх зүй, Үнэт цаасны зах зээлийн эрх зүйн зохицуулалт, IPO

Гадаад хэл:  Орос хэл, англи хэл

Д.ХАШ-ЭРДЭНЭ

Ажлын газар: "Фемида" ХХН хууль зүйн фирмд өмгөөлөгч.

Боловсрол: Эрх зүйн Бакалавр,

Мэргэшсэн салбар: Иргэн болон Захиргааны эрх зүй

Гадаад хэл: Англи

Д.Цолмон

Ажлын газар: Өмгөөллийн Батбаяр энд Партнэрс ХХН-ийн ахлах хуульч

Мэргэшсэн салбар: Гэрээний эрх зүй, Компаний эрх зүй, Бизнесийн эрх зүй, Барилгын эрх зүй, Үнэт цаасны эрх зүй болон Төсөл хөгжүүлэлт, олон улсын худалдааны арбитр

Боловсрол:  

 • Хууль зүйн бакалавр (LL.B.) \Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, Монгол Улс\
 • Хууль зүйн магистр (LL.M.) \Калифорниагийн Их Сургууль, Беркли, Хууль зүйн сургууль, АНУ\

Гадаад хэл: Англи, Турк

Г.Орхон

Ажлын газар: Өмгөөллийн “Юнайтед Партнерс Лоу Фирм”- ийн партнер

Мэргэшсэн салбар: Иргэний эрх зүй, Захиргааны эрх зүй, Бизнесийн эрх зүй, Гадаадын хөрөнгө оруулалт, Татвар, Хөдөлмөрийн эрх зүй

Боловсрол:  

 • Хууль зүйн бакалавр (LL.B.) \Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, Монгол Улс\

Гадаад хэл: Англи, Орос

О.Номинчимэг

Ажлын газар:Hogen Lovells хуулийн фирмийн хуульч

Мэргэшсэн салбар: маргаан шийдвэрлэх, компанийн болон бизнесийн эрх зүй, дэд бүтцийн төсөл 

Гадаад хэл: Япон, Англи

Г.Батбаяр

Ажлын газар: Өмгөөллийн Батбаяр энд Партнэрс ХХН, Захирал, Өмгөөлөгч

Мэргэшсэн салбар: Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл\концесс, Дэд бүтэц \төмөр зам, авто зам\, Барилга, Эрчим хүч, Төслийн санхүүжилт, Хөрөнгийн зах зээл, Банк,санхүү, Компанийн эрх зүй, Гэрээний эрх зүй

Боловсрол: 

 • Хууль зүйн бакалавр (LL.B.) /Монгол Улсын Их Сургууль, Монгол Улс\
 • Хууль зүйн магистр (LL.M.) /Монгол Улсын Их Сургууль, Монгол Улс\
 • Хууль зүйн магистр (LL.M.) \Нагояагийн Их Сургууль, Япон улс\

Гадаад хэл: Япон, Англи

С.Болормаа

Ажлын газар: МУИС-ийн ХЗС-ийн Хувийн эрх зүйн тэнхимд  багш, Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн  Эвлэрүүлэн Зуучлагчдын Зөвлөлийн гишүүн

Мэргэшсэн салбар: Иргэний эрх зүй

Боловсрол:   

 • Хууль зүйн бакалавр (LL.B.) /Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль,  Монгол Улс\
 • Хууль зүйн магистр (LL.M.) /Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль,  Монгол Улс\
 • Хууль зүйн доктор (Ph.D.) \Хууль зүйн ухааны доктоорын зэрэг хамаалуулах зөвлөл, Монгол улс\

 

Д.Даваабаяр

Мэргэшсэн салбар: Геологи, Байгаль орчин

Боловсрол:   

 • Хүрээлэн буй орчны уур амьсгал бакалавр (LL.B.) /Пекин Их Сургааль,  Хятад Улс\
 • Геологийн инженер магистр (LL.M.) \Хятад Улсын Геологийн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль,  Хятад Улс\
 • Байгаль орчны менежмент доктор (Ph.D.) \Хятад Улсын Газрын тосны Их Сургууль, Хятад улс\

Гадаад хэл: Хятад

Ө.Мөнгөнсарнай

Ажлын газар: “ЭЙ ДИ ТИ ” ХХН-ын  үүсгэн байгуулагч,  захирал

Боловсрол:   

 • Хууль зүйн бакалавр (LL.B.) /Монголын Үндэсний Их Сургууль, Монгол Улс\
 • Хууль зүйн магистр (LL.M.) \Цагдаагийн Академи\
 • Хууль зүйн докторантур \Монгол Улсын Их Сургууль\
 • Бизнесийн удирдлага \Удирдлагын Академи\

Н.Төгөс

Ажлын газар: "Хөх Хайрхан Трейд" ХХК-ийн захирал

Мэргэшсэн салбар: Барилгын инженер-эдийн засагч, Зөвлөх эдийн засагч

Боловсрол: 

 • Эрхүүгийн Улс Ардын Аж Ахуйн Дээд Сургууль

Гадаад хэл: Орос, Англи

Г.Баянмөнх

Мэргэшсэн салбар: Хараат бус аудит-Хөрөнгийн болон бизнесийн үнэлгээ-  Нягтлан бодох бүртгэл- Татвар-Санхүүгийн Зөвлөх үйлчилгээ

Боловсрол: 

 • Нягтлан бодогч (LL.B.) \Санхүү Эдийн Засгийн Техниккум-ыг ХАА-н\
 • Нягтлан бодогч- Эдийн засагч \ХААИС\
 • Магистр (LL.M.) \ХААИС\

 

И.Батцэцэг

Мэргэшсэн салбар: Усны салбар болон Байгаль орчны салбар

Гадаад хэл: Орос

Үндсэн цэс