• Арбитр
  • Дотоод
Дотоод

Б. Баасандорж

Ажлын газар: МУИС, Хууль зүйн сургууль, Санхүү, татварын эрх зүйн багш

Боловсрол: Олон улсын эрх зүйч, Бакалавр (LL.B.), Монгол Улсын Их Сургууль;

Эрх зүйн магистр (LL.M.), Төв Хятадын Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль. Хууль зүйн сургууль (华中科技大学·, 法学院)

Мэргэшсэн салбар: Бизнесийн маргаан, компани, хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээ, хөрөнгө оруулалтын маргаан, гэрээний эрх зүй, санхүү, татвар, даатгал, хөрөнгийн зах зээл, үнэт цаас, хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас, төслийн санхүүжилт

Гадаад хэл:  Хятад хэл, Англи хэл

А. Батбаатар

Ажлын газар: “Өмгөөллийн Чингис Партнер" ХХН-ийн Захирал

Боловсрол: Эрх зүйч, Бакалавр (LL.B.), Их Засаг Их Сургууль

Эрх зүйн магистр (LL.M.), Их Засаг Их Сургууль 

Мэргэшсэн салбар: Иргэний эрх зүй, гэрээний эрх зүй

Гадаад хэл:  Англи хэл

Г. Батбаяр

Ажлын газар: Өмгөөллийн “Батбаяр энд Партнэрс” ХХН-ийн партнер

Боловсрол, эрдмийн зэрэг: Хууль зүйн бакалавр (LL.B.), Монгол Улсын Их Сургууль, Монгол улс;

Хууль зүйн магистр (LL.M.), Монгол Улсын Их Сургууль, Монгол улс;

Хууль зүйн магистр (LL.M.), Нагоягийн Их Сургууль, Япон улс 

Мэргэшсэн салбар: Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл (концесс), дэд бүтэц (төмөр зам, авто зам), барилга, эрчим хүч, төслийн санхүүжилт, хөрөнгийн зах зээл, банк, санхүү, компаний эрх зүй, гэрээний эрх зүй

Гадаад хэл:  Япон хэл, Англи хэл

А. Батболд

Ажлын газар: “Грандлекс  Партнерс” ХХК хуулийн фирм хуульч партнер

Боловсрол: Хэл шинжлэлийн ухааны бакалавр, Англи хэлний багш орчуулагч  Отгонтэнгэр Их Сургууль;

Эрх зүйн бакалавр (LL.M.), Монгол Улсын Их Сургууль. 

Эрх зүйн магистр (LL.M.), Монгол Улсын Их Сургууль. 

Эрх зүйн магистр (LL.M.), Нагоягийн Их Сургууль,Япон, ЖАЙКА тэтгэлэг 

Мэргэшсэн салбар: Иргэний эрх зүй, Өв залгамжлалын эрх зүй, Санхүү

Гадаад хэл:  Япон хэл, Англи хэл, Орос хэл

Г. Батжаргал

Ажлын газар: "Мони маркет фанд" ХХК Гүйцэтгэх захирал

Боловсрол: Санхүүч, Бакалавр Монгол Улсын Их Сургууль;

Бизнесийн удирдлагын магистр Монгол Улсын Их Сургууль;

Мэргэшсэн салбар: Санхүү, Эдийн засаг

Гадаад хэл:  Англи хэл

Г. Батжаргал

Ажлын газар: Өмгөөллийн “Хаанлекс Партнэрс” ХХН-ийн гишүүн

Боловсрол, эрдмийн зэрэг: Олон улсын харилцааны ажилтан, Бакалавр, Монгол Улсын Их Сургууль, Олон улсын харилцааны дээд сургууль, Монгол улс;

Хууль зүйн бакалавр (LL.B.), Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, Монгол улс

Мэргэшсэн салбар: Иргэний эрх зүй, хөрөнгийн зах зээл, банк, санхүү, компаний эрх зүй, гэрээний эрх зүй

Гадаад хэл:  Англи хэл, Орос хэл

С. Болормаа

Ажлын газар: МУИС-ын ХЗС-ийн Хувийн эрх зүйн тэнхимд багш, Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн гишүүн

Боловсрол, эрдмийн зэрэг: Хууль зүйн бакалавр (LL.B.), Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, Монгол улс;

Хууль зүйн магистр (LL.M.), Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, Монгол улс;

Хууль зүйн доктор (PhD.), Хууль зүйн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл, Монгол улс 

Мэргэшсэн салбар: Иргэний эрх зүй

Гадаад хэл:  Англи хэл

 

Ө. Болортуяа

Ажлын газар: Өмгөөллийн Цогт энд Нандин” ХХН Гүйцэтгэх захирал, Нөхөрлөлийн гишүүн

Боловсрол: Олон улсын эрх зүйч, Бакалавр (LL.B.), Монгол Улсын Их Сургууль;

Эрх зүйн магистр (LL.M.), Монгол Улсын Их Сургууль;

Мэргэшсэн салбар: Иргэний эрх зүй, Компанийн эрх зүй, Фидик гэрээ

Гадаад хэл:  Англи хэл

Ц. Ганболд

Ажлын газар: Нийслэлийн Агаар, орчны бохирдолтой тэмцэх газрын дарга

Боловсрол: Эрх зүйч, Бакалавр (LL.B.), Монгол Улсын Их Сургууль;

Бизнесийн эрх зүй магистр (LL.M.), АНУ-ын Калифорнийн Их Сургууль. 

Мэргэшсэн салбар: Иргэний эрх зүй, гэрээний эрх зүй, бизнесийн эрх зүй

Гадаад хэл:  Англи хэл, Орос хэл

Д. Гантулга

Ажлын газар: "Гэрэгэ Эстимэйт" ХХК Үнэлгээ эрхэлсэн захирал

Боловсрол: Математик Бакалавр Монгол Улсын Их Сургууль;

Математик магистр Монгол Улсын Их Сургууль;

Бизнесийн удирдлагын мастер (MBA)

Мэргэшсэн салбар: Санхүү, Эдийн засаг, Математикийн ухаан

Гадаад хэл:  Англи хэл, Орос хэл

А. Даваабилэг

Ажлын газар: Өмгөөллийн “Ди Жи Эйч Консалтинг” ХХН-ийн партнер, өмгөөлөгч

Боловсрол, эрдмийн зэрэг: Хууль зүйн бакалавр (LL.B.), Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, Монгол улс;

Хууль зүйн магистр (LL.M.), Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, Монгол улс;

Төрийн удирдлага, Удирдлагын академи, Монгол улс 

Мэргэшсэн салбар: Иргэний эрх зүй, компаний эрх зүй, хөдөлмөрийн эрх зүй, гэрээний эрх зүй

 

Д. Дүгэржав

Ажлын газар: “Өмгөөллийн Эм Ди Эс энд Хаанлекс” ХХН-ийн партнер

Боловсрол, эрдмийн зэрэг: Хууль зүйн бакалавр, Ташкентын Улсын Их Сургууль, ОХУ;

Хууль зүйн магистр, Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, Монгол улс

Мэргэшсэн салбар: Иргэний болон бизнесийн эрх зүй, Үнэт цаасны зах зээлийн эрх зүйн зохицуулалт, IPO

Гадаад хэл:  Орос хэл, англи хэл

Ж. Майзориг

Ажлын газар: Өмгөөллийн “Эм Ди Эс энд Хаанлекс” ХХН-ийн удирдах партнер

Боловсрол, эрдмийн зэрэг: Хууль зүйн бакалавр (LL.B.), Шихихутаг хууль зүйн сургууль, Монгол улс

Мэргэшсэн салбар: Дэд бүтэц, тээвэр, төр, хувийн хэвшлийн түншлэл,төслийн санхүүжилт, компаний эрх зүй, гэрээний эрх зүй, барилгын гэрээ, олон улсын арбитр

Гадаад хэл:  Англи хэл

Ө. Мөнгөнсарнай

Ажлын газар: “Эй Ди Ти” ХХН-ийн үүсгэн байгуулагч, захирал

Боловсрол, эрдмийн зэрэг: Хууль зүйн бакалавр (LL.B.), Монгол Үндэсний Их Сургууль, Монгол улс;

Хууль зүйн магистр (LL.M.), Цагдаагийн академи, Монгол улс;

Хууль зүйн докторант, Монгол Улсын Их Сургууль, Монгол улс;

Бизнесийн удирдлага, менежер, Удирдлагын академи, Монгол улс

Мэргэшсэн салбар: Бизнесийн эрх зүй

Гадаад хэл:  Англи хэл

С. Намжилмаа

Ажлын газар: Улаанбаатар хотын худалдааны танхимын Гадаад харилцаа хариуцсан менежер

Боловсрол: СЭЗДС-ийн төсвийн нягтлан бодох бүртгэл, төлөвлөлт

МУИС-ийн банкны менежмент

ХБНГУ-ын ЕХ-ны Карл Дуисбергийн дээд сургууль-Аж үйлдвэрийн менежмент (Герман улс)

Мэргэшсэн салбар: Гадаад харилцаа

Гадаад хэл:  Орос хэл, Англи хэл, Герман хэл

Ч. Нэргүй

Ажлын газар: Зах Зээл судлалын Хүрээлэнгийн захирал

Боловсрол: Үйлдвэрчний Эвлэлийн Дээд Сургууль (Герман улс)

Удирдлагын Академи (Монгол улс) Улс төр судлаач, Эдийн засагч

Мэргэшсэн салбар: Төсөл,төслийн ТЭЗҮ боловсруулах чиглэлүүд, Бизнес төлөвлөгөө, Зардал, Үнэ бүрдэлт, Менежментийн үндэс, Бизнесийн статистик, Экспортын төлөвлөгөө, Валютын ханшийн эрсдлийн менежмент, Зээлийн баталгаа, батлан даалт, Хөрөнгө оруулалт, Санхүүгийн шинжилгээ

Гадаад хэл: Англи хэл, Орос хэл, Герман хэл

Э. Нямбаатар

Ажлын газар: Монголын хуульчдын холбоонд сургагч багш

Боловсрол:  Монгол улсын их сургуулийн Физик электроникийн сургууль

Эрх зүйн бакалавр (LL.B.), Монгол Улсын  Их Сургууль. 

Регенсбург хотын их сургуулийн эрх зүйн факультетийг дипломтой хуульч

Мэргэшсэн салбар: ХБНГУ-ын Худалдааны эрх зүй, Хуулийн этгээдийн эрх зүй, Бичиг баримтын аккредитивийн эрх зүй, Гэрээний эрх зүй, Иргэний хэрэг албадан гүйцэтгэх ажиллагааны эрх зүй

Гадаад хэл:  Герман хэл, Англи хэл

Т. Түмэндэмбэрэл

Ажлын газар: Өмгөөллийн “ADR” хуулийн фирмийн гүйцэтгэх менежер, "Monde Group" ХХК-ий хуульч

Боловсрол, эрдмийн зэрэг: Англи хэлний багш, Монгол судлаач, Хэл иргэншлийн дээд сургууль, Монгол улс;

Бизнесийн удирдлага, санхүү, эдийн засгийн магистр, Devry Их Сургууль;

Хууль зүйн бакалавр, Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, Монгол улс 

Мэргэшсэн салбар: Үл хөдлөх эд хөрөнгө, санхүү

Гадаад хэл:  Англи хэл, Испани хэл

Г. Тэгшжаргал

Ажлын газар: Өмгөөлөгч

Боловсрол, эрдмийн зэрэг: Хууль зүйн бакалавр (LL.B.), Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, Монгол улс;

Хууль зүйн магистр (LL.M.), Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, Монгол улс;

Мэргэшсэн салбар: Иргэний эрх зүй, арилжааны эрх зүй, гэрээний эрх зүй

Гадаад хэл:  Англи хэл

И. Учралбаяр

Ажлын газар: Өмгөөллийн “Хаанлекс Партнэрс” ХХН-ийн гишүүн, Гүйцэтгэх захирал

Боловсрол, эрдмийн зэрэг: Хууль зүйн бакалавр (LL.B.), Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, Монгол улс;

Мэргэшсэн салбар: Төслийн санхүүжилт, хөрөнгийн зах зээл, хувьцааны арилжаа, банк, санхүү, компаний эрх зүй, ажил гүйцэтгэх гэрээ (барилга байгууламж), гадаадын хөрөнгө оруулалт

Гадаад хэл:  Англи хэл, Орос хэл

С. Халиунаа

Ажлын газар: “Грандлекс Партнерс” ХХН-ийн Гүйцэтгэх захирал, өмгөөлөгч

Боловсрол, эрдмийн зэрэг: Урлагийн бакалавр, Монгол Улсын Их Сургууль, Гадаад, хэл соёлын сургууль, Монгол улс;

Хууль зүйн бакалавр (LL.B.), Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, Монгол улс;

Бизнесийн удирдлагын магистр (MBA), Кардифф Метрополитан Их Сургууль 

Мэргэшсэн салбар: Компанийн эрх зүй, хөрөнгө, үнэт цаасны зах зээл, гадаадын хөрөнгө оруулалт, олон улсын иргэний эрх зүйн (олон улсын арилжааны гэрээ), бизнесийн маргаан, татварын эрх зүй, төслийн санхүүжилт, банк, санхүү, финтек, блокчэйн, оюуны өмч 

Гадаад хэл:  Англи хэл, Орос хэл, Герман хэл

Д. Хаш-Эрдэнэ

Ажлын газар: "Фемида" ХХН хууль зүйн фирмд өмгөөлөгч

Боловсрол, эрдмийн зэрэг: Эрх зүйч, Бакалавр,

Мэргэшсэн салбар: Иргэний эрх зүй, захиргааны эрх зүй

Гадаад хэл: Англи хэл

Б. Энхбат

Ажлын газар: Өмгөөллийн “Эм Ди Эс энд ХаанЛекс Партнерс” ХХН-ийн партнер

Боловсрол, эрдмийн зэрэг: Хууль зүйн бакалавр (LL.B.), Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, Монгол улс;

Эрх зүйн магистр (LL.M.), Уэйк Форест Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, АНУ 

Мэргэшсэн салбар: Компаний эрх зүй, бизнесийн эрх зүй, төслийн санхүүжилт, эрчим хүч, газрын тосны салбар, банк санхүү, дэд бүтэц

Гадаад хэл:  Англи хэл, Орос хэл

С. Эрдэнэ

Ажлын газар: Санхүү, эдийн засгийн дээд сургуульд багш

Боловсрол, эрдмийн зэрэг: Ня-бо эдийн засагч, Бакалавр, Монгол Улсын Их Сургууль, Монгол улс;

Бизнесийн удирдлагын магистр (MBA), Удирдлагын академи, Монгол улс;

Докторант, Санхүү, эдийн засгийн дээд сургууль, Монгол улс 

Мэргэшсэн салбар: Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл

Гадаад хэл:  Англи хэл, Орос хэл

Д. Эрдэнэбат

Ажлын газар: Монгол улсын Зөвлөх инженер

Боловсрол, эрдмийн зэрэг: Инженер-механик, Политехникийн дээд сургууль, Эрхүү хот, ЗХУ;

Техникийн ухааны магистр 

Мэргэшсэн салбар: Инженер, механик, тээвэр зохион байгуулалт, чөлөөт бүсийн удирдлага

Гадаад хэл:  Англи хэл, Орос хэл

Үндсэн цэс