• Арбитр
  • Дотоод
Дотоод

Б. Баасандорж

Ажлын газар: МУИС, Хууль зүйн сургууль, Санхүү, татварын эрх зүйн багш

Боловсрол: Олон улсын эрх зүйч, Бакалавр (LL.B.), Монгол Улсын Их Сургууль;

Эрх зүйн магистр (LL.M.), Төв Хятадын Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль. Хууль зүйн сургууль (华中科技大学·, 法学院)

Мэргэшсэн салбар: Бизнесийн маргаан, компани, хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээ, хөрөнгө оруулалтын маргаан, гэрээний эрх зүй, санхүү, татвар, даатгал, хөрөнгийн зах зээл, үнэт цаас, хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас, төслийн санхүүжилт

Гадаад хэл:  Хятад хэл, Англи хэл

А. Батбаатар

Ажлын газар: “Өмгөөллийн Чингис Партнер" ХХН-ийн Захирал

Боловсрол: Эрх зүйч, Бакалавр (LL.B.), Их Засаг Их Сургууль

Эрх зүйн магистр (LL.M.), Их Засаг Их Сургууль 

Мэргэшсэн салбар: Иргэний эрх зүй, гэрээний эрх зүй

Гадаад хэл:  Англи хэл

Г. Батбаяр

Ажлын газар: Өмгөөллийн “Батбаяр энд Партнэрс” ХХН-ийн партнер

Боловсрол, эрдмийн зэрэг: Хууль зүйн бакалавр (LL.B.), Монгол Улсын Их Сургууль, Монгол улс;

Хууль зүйн магистр (LL.M.), Монгол Улсын Их Сургууль, Монгол улс;

Хууль зүйн магистр (LL.M.), Нагоягийн Их Сургууль, Япон улс 

Мэргэшсэн салбар: Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл (концесс), дэд бүтэц (төмөр зам, авто зам), барилга, эрчим хүч, төслийн санхүүжилт, хөрөнгийн зах зээл, банк, санхүү, компаний эрх зүй, гэрээний эрх зүй

Гадаад хэл:  Япон хэл, Англи хэл

А. Батболд

Ажлын газар: “Грандлекс  Партнерс” ХХК хуулийн фирм хуульч партнер

Боловсрол: Хэл шинжлэлийн ухааны бакалавр, Англи хэлний багш орчуулагч  Отгонтэнгэр Их Сургууль;

Эрх зүйн бакалавр (LL.M.), Монгол Улсын Их Сургууль. 

Эрх зүйн магистр (LL.M.), Монгол Улсын Их Сургууль. 

Эрх зүйн магистр (LL.M.), Нагоягийн Их Сургууль,Япон, ЖАЙКА тэтгэлэг 

Мэргэшсэн салбар: Иргэний эрх зүй, Өв залгамжлалын эрх зүй, Санхүү

Гадаад хэл:  Япон хэл, Англи хэл, Орос хэл

Г. Батжаргал

Ажлын газар: "Мони маркет фанд" ХХК Гүйцэтгэх захирал

Боловсрол: Санхүүч, Бакалавр Монгол Улсын Их Сургууль;

Бизнесийн удирдлагын магистр Монгол Улсын Их Сургууль;

Мэргэшсэн салбар: Санхүү, Эдийн засаг

Гадаад хэл:  Англи хэл

Г. Батжаргал

Ажлын газар: Өмгөөллийн “Хаанлекс Партнэрс” ХХН-ийн гишүүн

Боловсрол, эрдмийн зэрэг: Олон улсын харилцааны ажилтан, Бакалавр, Монгол Улсын Их Сургууль, Олон улсын харилцааны дээд сургууль, Монгол улс;

Хууль зүйн бакалавр (LL.B.), Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, Монгол улс

Мэргэшсэн салбар: Иргэний эрх зүй, хөрөнгийн зах зээл, банк, санхүү, компаний эрх зүй, гэрээний эрх зүй

Гадаад хэл:  Англи хэл, Орос хэл

С. Болормаа

Ажлын газар: МУИС-ын ХЗС-ийн Хувийн эрх зүйн тэнхимд багш, Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн гишүүн

Боловсрол, эрдмийн зэрэг: Хууль зүйн бакалавр (LL.B.), Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, Монгол улс;

Хууль зүйн магистр (LL.M.), Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, Монгол улс;

Хууль зүйн доктор (PhD.), Хууль зүйн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл, Монгол улс 

Мэргэшсэн салбар: Иргэний эрх зүй

Гадаад хэл:  Англи хэл

 

Ө. Болортуяа

Ажлын газар: Өмгөөллийн Цогт энд Нандин” ХХН Гүйцэтгэх захирал, Нөхөрлөлийн гишүүн

Боловсрол: Олон улсын эрх зүйч, Бакалавр (LL.B.), Монгол Улсын Их Сургууль;

Эрх зүйн магистр (LL.M.), Монгол Улсын Их Сургууль;

Мэргэшсэн салбар: Иргэний эрх зүй, Компанийн эрх зүй, Фидик гэрээ

Гадаад хэл:  Англи хэл

Ц. Ганболд

Ажлын газар: Нийслэлийн Агаар, орчны бохирдолтой тэмцэх газрын дарга

Боловсрол: Эрх зүйч, Бакалавр (LL.B.), Монгол Улсын Их Сургууль;

Бизнесийн эрх зүй магистр (LL.M.), АНУ-ын Калифорнийн Их Сургууль. 

Мэргэшсэн салбар: Иргэний эрх зүй, гэрээний эрх зүй, бизнесийн эрх зүй

Гадаад хэл:  Англи хэл, Орос хэл

Д. Гантулга

Ажлын газар: "Гэрэгэ Эстимэйт" ХХК Үнэлгээ эрхэлсэн захирал

Боловсрол: Математик Бакалавр Монгол Улсын Их Сургууль;

Математик магистр Монгол Улсын Их Сургууль;

Бизнесийн удирдлагын мастер (MBA)

Мэргэшсэн салбар: Санхүү, Эдийн засаг, Математикийн ухаан

Гадаад хэл:  Англи хэл, Орос хэл

А. Даваабилэг

Ажлын газар: Өмгөөллийн “Ди Жи Эйч Консалтинг” ХХН-ийн партнер, өмгөөлөгч

Боловсрол, эрдмийн зэрэг: Хууль зүйн бакалавр (LL.B.), Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, Монгол улс;

Хууль зүйн магистр (LL.M.), Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, Монгол улс;

Төрийн удирдлага, Удирдлагын академи, Монгол улс 

Мэргэшсэн салбар: Иргэний эрх зүй, компаний эрх зүй, хөдөлмөрийн эрх зүй, гэрээний эрх зүй

 

Д. Дүгэржав

Ажлын газар: “Өмгөөллийн Эм Ди Эс энд Хаанлекс” ХХН-ийн партнер

Боловсрол, эрдмийн зэрэг: Хууль зүйн бакалавр, Ташкентын Улсын Их Сургууль, ОХУ;

Хууль зүйн магистр, Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, Монгол улс

Мэргэшсэн салбар: Иргэний болон бизнесийн эрх зүй, Үнэт цаасны зах зээлийн эрх зүйн зохицуулалт, IPO

Гадаад хэл:  Орос хэл, англи хэл

Ж. Майзориг

Ажлын газар: Өмгөөллийн “Эм Ди Эс энд Хаанлекс” ХХН-ийн удирдах партнер

Боловсрол, эрдмийн зэрэг: Хууль зүйн бакалавр (LL.B.), Шихихутаг хууль зүйн сургууль, Монгол улс

Мэргэшсэн салбар: Дэд бүтэц, тээвэр, төр, хувийн хэвшлийн түншлэл,төслийн санхүүжилт, компаний эрх зүй, гэрээний эрх зүй, барилгын гэрээ, олон улсын арбитр

Гадаад хэл:  Англи хэл

Ө. Мөнгөнсарнай

Ажлын газар: “Эй Ди Ти” ХХН-ийн үүсгэн байгуулагч, захирал

Боловсрол, эрдмийн зэрэг: Хууль зүйн бакалавр (LL.B.), Монгол Үндэсний Их Сургууль, Монгол улс;

Хууль зүйн магистр (LL.M.), Цагдаагийн академи, Монгол улс;

Хууль зүйн докторант, Монгол Улсын Их Сургууль, Монгол улс;

Бизнесийн удирдлага, менежер, Удирдлагын академи, Монгол улс

Мэргэшсэн салбар: Бизнесийн эрх зүй

Гадаад хэл:  Англи хэл

С. Намжилмаа

Ажлын газар: Улаанбаатар хотын худалдааны танхимын Гадаад харилцаа хариуцсан менежер

Боловсрол: СЭЗДС-ийн төсвийн нягтлан бодох бүртгэл, төлөвлөлт

МУИС-ийн банкны менежмент

ХБНГУ-ын ЕХ-ны Карл Дуисбергийн дээд сургууль-Аж үйлдвэрийн менежмент (Герман улс)

Мэргэшсэн салбар: Гадаад харилцаа

Гадаад хэл:  Орос хэл, Англи хэл, Герман хэл

Ч. Нэргүй

Ажлын газар: Зах Зээл судлалын Хүрээлэнгийн захирал

Боловсрол: Үйлдвэрчний Эвлэлийн Дээд Сургууль (Герман улс)

Удирдлагын Академи (Монгол улс) Улс төр судлаач, Эдийн засагч

Мэргэшсэн салбар: Төсөл,төслийн ТЭЗҮ боловсруулах чиглэлүүд, Бизнес төлөвлөгөө, Зардал, Үнэ бүрдэлт, Менежментийн үндэс, Бизнесийн статистик, Экспортын төлөвлөгөө, Валютын ханшийн эрсдлийн менежмент, Зээлийн баталгаа, батлан даалт, Хөрөнгө оруулалт, Санхүүгийн шинжилгээ

Гадаад хэл: Англи хэл, Орос хэл, Герман хэл

Э. Нямбаатар

Ажлын газар: Монголын хуульчдын холбоонд сургагч багш

Боловсрол:  Монгол улсын их сургуулийн Физик электроникийн сургууль

Эрх зүйн бакалавр (LL.B.), Монгол Улсын  Их Сургууль. 

Регенсбург хотын их сургуулийн эрх зүйн факультетийг дипломтой хуульч

Мэргэшсэн салбар: ХБНГУ-ын Худалдааны эрх зүй, Хуулийн этгээдийн эрх зүй, Бичиг баримтын аккредитивийн эрх зүй, Гэрээний эрх зүй, Иргэний хэрэг албадан гүйцэтгэх ажиллагааны эрх зүй

Гадаад хэл:  Герман хэл, Англи хэл

Т. Түмэндэмбэрэл

Ажлын газар: Өмгөөллийн “ADR” хуулийн фирмийн гүйцэтгэх менежер, "Monde Group" ХХК-ий хуульч

Боловсрол, эрдмийн зэрэг: Англи хэлний багш, Монгол судлаач, Хэл иргэншлийн дээд сургууль, Монгол улс;

Бизнесийн удирдлага, санхүү, эдийн засгийн магистр, Devry Их Сургууль;

Хууль зүйн бакалавр, Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, Монгол улс 

Мэргэшсэн салбар: Үл хөдлөх эд хөрөнгө, санхүү

Гадаад хэл:  Англи хэл, Испани хэл

Г. Тэгшжаргал

Ажлын газар: Өмгөөлөгч

Боловсрол, эрдмийн зэрэг: Хууль зүйн бакалавр (LL.B.), Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, Монгол улс;

Хууль зүйн магистр (LL.M.), Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, Монгол улс;

Мэргэшсэн салбар: Иргэний эрх зүй, арилжааны эрх зүй, гэрээний эрх зүй

Гадаад хэл:  Англи хэл

И. Учралбаяр

Ажлын газар: Өмгөөллийн “Хаанлекс Партнэрс” ХХН-ийн гишүүн, Гүйцэтгэх захирал

Боловсрол, эрдмийн зэрэг: Хууль зүйн бакалавр (LL.B.), Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, Монгол улс;

Мэргэшсэн салбар: Төслийн санхүүжилт, хөрөнгийн зах зээл, хувьцааны арилжаа, банк, санхүү, компаний эрх зүй, ажил гүйцэтгэх гэрээ (барилга байгууламж), гадаадын хөрөнгө оруулалт

Гадаад хэл:  Англи хэл, Орос хэл

С. Халиунаа

Ажлын газар: “Гера Партнэрс” ХХН-ийн партнер, Гүйцэтгэх захирал

Боловсрол, эрдмийн зэрэг: Урлагийн бакалавр, Монгол Улсын Их Сургууль, Гадаад, хэл соёлын сургууль, Монгол улс;

Хууль зүйн бакалавр (LL.B.), Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, Монгол улс;

Бизнесийн удирдлагын магистр (MBA), Кардифф Метрополитан Их Сургууль 

Мэргэшсэн салбар: Гадаадын хөрөнгө оруулалт, компаний эрх зүйн маргаан, арилжааны гэрээ, финтек, блокчэйн, мэдээлэл, технологийн маргаан, хөрөнгийн зах зээл, банк, санхүү, оюуны өмч, үл хөдлөх хөрөнгө болон газрын маргаан

Гадаад хэл:  Англи хэл, Орос хэл, Герман хэл

Д. Хаш-Эрдэнэ

Ажлын газар: "Фемида" ХХН хууль зүйн фирмд өмгөөлөгч

Боловсрол, эрдмийн зэрэг: Эрх зүйч, Бакалавр,

Мэргэшсэн салбар: Иргэний эрх зүй, захиргааны эрх зүй

Гадаад хэл: Англи хэл

Б. Энхбат

Ажлын газар: Өмгөөллийн “Эм Ди Эс энд ХаанЛекс Партнерс” ХХН-ийн партнер

Боловсрол, эрдмийн зэрэг: Хууль зүйн бакалавр (LL.B.), Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, Монгол улс;

Эрх зүйн магистр (LL.M.), Уэйк Форест Их Сургууль, Хууль зүйн сургууль, АНУ 

Мэргэшсэн салбар: Компаний эрх зүй, бизнесийн эрх зүй, төслийн санхүүжилт, эрчим хүч, газрын тосны салбар, банк санхүү, дэд бүтэц

Гадаад хэл:  Англи хэл, Орос хэл

С. Эрдэнэ

Ажлын газар: Санхүү, эдийн засгийн дээд сургуульд багш

Боловсрол, эрдмийн зэрэг: Ня-бо эдийн засагч, Бакалавр, Монгол Улсын Их Сургууль, Монгол улс;

Бизнесийн удирдлагын магистр (MBA), Удирдлагын академи, Монгол улс;

Докторант, Санхүү, эдийн засгийн дээд сургууль, Монгол улс 

Мэргэшсэн салбар: Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл

Гадаад хэл:  Англи хэл, Орос хэл

Д. Эрдэнэбат

Ажлын газар: Монгол улсын Зөвлөх инженер

Боловсрол, эрдмийн зэрэг: Инженер-механик, Политехникийн дээд сургууль, Эрхүү хот, ЗХУ;

Техникийн ухааны магистр 

Мэргэшсэн салбар: Инженер, механик, тээвэр зохион байгуулалт, чөлөөт бүсийн удирдлага

Гадаад хэл:  Англи хэл, Орос хэл

Үндсэн цэс