• Дотоод мэдээ
  • ТӨСӨВ 2022: Концессийн гэрээний төлбөрт 303 тэрбум төгрөг төлнө

ТӨСӨВ 2022: Концессийн гэрээний төлбөрт 303 тэрбум төгрөг төлнө

2021/10/13

ТӨСӨВ 2022: Концессийн гэрээний төлбөрт 303 тэрбум төгрөг төлнө

Ирэх оны улсын төсвийн нийт хөрөнгө оруулалт 2 их наяд, 440 тэрбум төгрөг байна. Үүний 303 тэрбум төгрөг нь Концессийн гэрээнүүдийн төлбөр юм.

Засгийн газар хувийн хэвшилтэй байгуулсан, гэрээний төлбөрт  

  • 2016 онд 73 тэрбум
  • 2017 онд 177  тэрбум
  • 2018 онд 82 тэрбум
  • 2019 онд 144 тэрбум  
  • 2020 онд 323 тэрбум
  • 2021 онд 266 тэрбум төлсөн бол
  • 2022 онд 303 тэрбум, 2022-2025 онд нийт 962 тэрбум төгрөгийг тус тус төлнө.

Барих-шилжүүлэх төрлөөр гэрээ байгуулсан, 37 төслийн гэрээний нийт үнийн дүн 2 их наяд төгрөг байна. Засгийн газар барих-шилжүүлэх нөхцөлтэй концессийн гэрээг дахин байгуулахгүй. У.Хүрэлсүхийн Засгийн газраас мөрдөж эхэлсэн энэ шийдвэр хүчин төгөлдөр хэвээр байна гэж Сангийн сайд мэдээлэв.

 

Үндсэн цэс