• Танхимын мэдээ
  • “Олон улсын тээвэр, логистикын менежмент” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулав

“Олон улсын тээвэр, логистикын менежмент” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулав

2022/09/20

Улаанбаатар хотын Худалдааны танхимаас бизнесийн төрөл бүрийн захиалгат сургалтуудыг зохион байгуулдаг.

 

Энэ удаад  "Эрдэнэс таван толгой" ХК-ий гадаад худалдааны мэргэжилтнүүдэд "Олон улсын тээвэр, логистикын менежмент" сургалтыг зохион байгууллаа.

 

Сургалтаар олон улсын тээвэр, логистикын сүлжээний тухай үндсэн ойлголт, тээвэрлэлт ба логистикын ялгаа, логистикын сүлжээний бүтэц, логистикын удирдлагыг өртгийн сүлжээтэй холбон хэрхэн удирдах, тээвэрлэлтийн олон улсын зарчим, тээврийн үр ашгийн мэдээлэл, тэдгээрийг ашиглах, үнэд эзлэх байр суурь, тэдгээрийг хэлэлцээрийн үед хэрхэн ашиглах, тээврийн төрлүүд ба тэдгээрт ашиглагддаг тээврийн үндсэн баримт бичгүүдийн талаар нэгдсэн ойлголтыг оролцогчдод өгөв. Түүнчлэн олон улсын конвенцуудын тухай ойлголт, "INCOTERMS-2020" ба тээвэрлэлт, тээврийн төрөл тус бүрээр ачих ачаанд тавигдах үндсэн шаардлага, ачааны олон улсын даатгалын тухай ойлголт, тээврийн зардал тооцох аргачлал сонголтууд зэрэг сэдвүүдээр тухайн компанийн  жишээн дээр ярилцлаа.

 

Захиалагч байгууллагын зүгээс бодит байдалд нийцсэн, үр өгөөжтэй сургалт боллоо хэмээн дүгнэлээ.

Үндсэн цэс