• Дотоод мэдээ
  • ҮСХ: Ажиллагсдын дундаж цалин 1 сая 450 мянган төгрөг байна

ҮСХ: Ажиллагсдын дундаж цалин 1 сая 450 мянган төгрөг байна

2022/06/20

Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн 2022 оны эхний таван сарын статистик үзүүлэлтүүдийг Үндэсний статистикийн хорооноос танилцуулж байна.

Нийгмийн салбарын статистик үзүүлэлтүүдийг Нийгмийн статистикийн хэлтсийн дарга С.Тодгэрэл, Эдийн засгийн статистик үзүүлэлтүүдийг ХАА, байгаль орчин, үйлдвэрлэлийн статистикийн хэлтсийн дарга Э.Мягмарханд нар танилцуулж байна.

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч ААН-ийн 2022 оны нэгдүгээр улирлын тайлангаас харахад нийтдээ 47 мянган ААН-ийн 718 мянган иргэн цалин түүнтэй адилтгах орлогоос нийгмийн даатгалд хамрагджээ. Үүнээс үзэхэд ажиллагсдын дундаж цалин 1 сая 450 мянган төгрөг байна. Өмнөх улирлаас 12 мянган төгрөгөөр буюу 0.8 хувиар өсжээ.

Мөн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчдийн медиан цалинг тооцож үзэхэд нэгдүгээр улирлын байдлаар нийтдээ 1 сая 67 мянган төгрөг байна. Иймд нийт шимтгэл төлөгч 718 мянган иргэний тал нь буюу 359 мянга нь 1 сая 67 мянган төгрөгөөс доош цалинтай бол үлдсэн 359 мянга нь түүнээс дээш цалин авдаг байна. Медиан цалин өмнөх улирлаас 1400 төгрөгөөр буурчээ.

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланд үндэслэн дундаж цалинг тооцож байгаа учраас ҮСХ бодогдсон тайланд үндэслэн медиан цалинг гаргадаг. Өөрөөр хэлбэл, 1 сая 67 мянган төгрөг бол НДШ болон ХАОАТ төлөхөөс өмнөх дүн. Тиймээс НДШ болон ХАОАТ-ыг  хасаад тооцвол медиан цалин 865 мянган төгрөг байна.

Тайлбар: Медиан цалин гэдэг нь дундаж цалинтай хүмүүсийн цалинг багаас нь их рүү жагсаагаад голын хүний цалинг авсан тоо юм. Энэ цалин нь Монголд 1 сая 67 мянган төгрөг байна.

Үндсэн цэс