• Гадаад мэдээ
  • ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО-ДЭЛХИЙН ШИЛДЭГ ЦОГЦ ТӨСЛҮҮД

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО-ДЭЛХИЙН ШИЛДЭГ ЦОГЦ ТӨСЛҮҮД

2022/02/21

 

Тогтвортой хөгжлийн 17  зорилгын хүрээнд дэлхийн улс орон ямар ажил эхлүүлж, хэрхэн амжилтанд хүрч байгаа мэдээллийг бид цувралаар хүргэж байна. Энэ удаа Эрүүл мэндийг дэмжих зорилтын хүрээнд АНУ-ын мужуудад хэрэгжүүлж буй цогц арга хэмжээг танилцуулж байна.

2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөрийн Тогтвортой хөгжлийн гурав дахь зорилт нь “бүх насны бүх хүмүүсийн эрүүл амьдралыг хангах, сайн сайхан байдлыг дэмжих” юм. Холбогдох зорилтууд нь дэлхийн эхийн эндэгдлийн харьцааг бууруулах зорилготой; нярай болон хүүхдийн урьдчилан сэргийлэх боломжтой эндэгдлийг зогсоох; ДОХ, сүрьеэ, хумхаа болон бусад халдварт өвчний тархалтыг зогсоох; халдварт бус өвчний нас баралтыг бууруулах; мансууруулах бодис хэрэглэхээс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх ажлыг бэхжүүлэх; зам тээврийн ослын улмаас нас барсан, гэмтсэн хүмүүсийн тоог хоёр дахин бууруулах; бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний бүх нийтийн хүртээмжийг хангах; бүх нийтийн эрүүл мэндийн даатгалд хүрэх; химийн хорт бодис, бохирдлоос үүдэлтэй нас баралт, өвчлөлийн тоог бууруулах. Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн МХЗ-уудад хүрэх хүчин чармайлтын нэг хэсэг болох НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга НҮБ-ын Мянганы хөгжлийн хүрээнд "Эмэгтэй хүн бүр хүүхэд бүр" санаачилгыг эхлүүлсэн нь эрүүл мэндийг дэмжихэд гол нөлөө үзүүлж байна.

Хог хаягдал

Дахин боловсруулалтыг оновчтой болгож, ерөнхий, эмнэлгийн болон хурц хог хаягдлын хэмжээг багасгахад голчлон анхаарч хогийн цэгт хүргэх хог хаягдлыг бууруулахад анхаарчээ. Нэмж дурдахад CM Health нь 2020 он гэхэд органик хог хаягдал цуглуулах үйлчилгээгээ нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна. Цаашилбал, гол нийлүүлэгчидтэй хамтран ажиллаж, бүтээгдэхүүний менежментийн схемийг нэвтрүүлэх нь дэмжлэг үзүүлж, хог хаягдлын хэмжээг бууруулахад тусална.

Аялал

2020 он гэхэд ганц хүнтэй тээврийн хэрэгслийн жолоочийн тоог 10 хувь 2030 он гэхэд 30 хувь бууруулах нь ашигтай үзүүлэлт болхыг тооцоолжэ.  Төлөвлөгөөнд мөн SMO-ийн ажилтай холбоотой бүх агаарын тээврийн зардлыг нөхөх схем багтаажээ. Одоо байгаа Окландын тээврийн схемүүдтэй ажиллахын тулд дугуйн спортыг сурталчлах, нийтийн тээвэрт үзүүлэх татаасыг судлаж, энэ ажлыг дэмжих аялалын стратегийг хэрэгжүүлжээ.

Нийлүүлэлтийн сүлжээ

Байгаль орчны стандартад нийцсэн бүтээгдэхүүн, материалыг худалдан авах нь гол үзүүлэлт байх бөгөөд энэ үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор бусад олон санаачилгыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ. Энэ дундаас эмийн бэлдмэлийг энэ салбарт оруулах нь мэдээ алдуулагч дэгдэмхий бодисын байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг хэмжих боломжийг бүрдүүлэх давуу талтайг онцолжээ.

Цаг агаарын өөрчлөлт

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр дүнд эрүүл мэнд, санхүүд үзүүлэх үр өгөөжийг давхар суддалжээ. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үйл ажиллагаанд саад тотгор учруулдаг зүйл бол богино хугацааны судалгаагүй бодлого, санхүүгийн хязгаарлалт, системийн хуваагдал юм.. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг орон нутгийн хөгжил, бодлого, шийдвэр гаргахад тусгах нь эрүүл мэндийн үйлчилгээнд учирч болох эрсдлийг шийдвэрлэхэд тусална. Өөрчлөгдөж буй уур амьсгалтай уялдуулан дэд бүтцийн өөрчлөлтүүд нь эрүүл мэндийн үйлчилгээний урт хугацаанд тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлсэнээр олон давуу тал үүсэх юм.

Эрүүл мэндийн салбар нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг арга хэмжээг эрэмбэлэхэд хүндрэл учруулж болзошгүй олон тооны тэргүүлэх чиглэл, зардлын дарамтыг даван туулж байна.

Үндсэн цэс