• Гадаад мэдээ
  • Дэлхийн эдийн засгийн 2022 оны хамгийн оновчтой 10 таамаг

Дэлхийн эдийн засгийн 2022 оны хамгийн оновчтой 10 таамаг

2022/02/15


Дэлхийн эдийн засгийн формын үеэр хамгийн их анхаарал татсан, оновчтой таамаг дэвшүүлсэн АНУ-ын шинжээч, судлаач Жоэл Праккен, Сара Жонсон нарын нийтлэлийг та бүхэнд хүргэж байн

Дэлхийн эдийн засаг 2021 онд COVID-19 тахлын улмаас үүссэн хямралын үед сэргэлтээс тэлэлт рүү шилжсэн. Эдийн засгийн жигд бус тэлэлт нь нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээний томоохон тасалдал, инфляци өсөхөд хүргэсэн эрэлт, нийлүүлэлтийн тэнцвэргүй байдлыг бий болгосон. Тиймээс 2022 онд бизнесүүд дэлхийн эдийн засгийн олон шилжилтийг туулах болно. Үүнд тахал өвчнөөс тархсан COVID-19-д шилжих, төсвийн бодлогыг дэмжихээс хязгаарлалтад шилжих, зээлийн хүүгийн өсөлт, зээлийн нөхцөлийг чангатгах, нүүрсустөрөгчөөс сэргээгдэх эрчим хүч рүү шилжих шилжилт зэрэг орно. Эдгээр шилжилтийн үед дэлхийн эдийн засгийн өсөлт 2022 онд удааширч, зарим томоохон эдийн засагт ойртох буюу бүрэн ажил эрхлэлтэд хүрэх хандлагатай байна. Геополитикийн зөрчилдөөн нь хэтийн төлөвт эрсдэл дагуулсаар байх болно.

 

1. COVID-ИЙН ШИНЭ ДАВАЛГАА  ТАХЛААС ЭНДЕМИК РҮҮ ШИЛЖИХЭД СЭРГЭЛТИЙГ СААТУУЛАХГҮЙ

2021 оны намар COVID дахин сэргэх нь вакцинжуулалтын түвшин дунджаас доогуур орнуудад анх төвлөрч байсан. Дараа нь шинэ тохиолдлын тархалт, Omicron хувилбар гарч ирсэн нь тахал өвчнөөс эндемик рүү шилжих дохио юм. COVID-19 дэлхий даяар тархсаар байгаа тул шинэ хувилбар нь томоохон гүрнүүдийн Засгийн газар хариу арга хэмжээг дахин эхлүүлэх бөгөөд энэ нь эрүүл мэндийн тогтолцооны стрессээс зайлсхийх, вакцинжуулалтыг дэмжихэд чиглэгдэх болно. Ерөнхий түгжрэлээс зайлсхийхийн зэрэгцээ үр дүнтэй, хямд төсөр эм гарах хүртэл үйлчилгээний үйл ажиллагаа хязгаарлагдмал хэвээр байх бөгөөд цаашид хязгаарлалт хийх шаардлагагүй болно. 2022 онд эдийн засаг үндсэн хөгжлийн замаасаа гарахгүй ч өсөлтийн хурд саарна.

 

2. ЛОЖИСТИКИЙН ХҮНДРЭЛ ОНЫ СҮҮЛЧЭЭР БҮРЭН ШИЙДЭГДЭНЭ

Нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээний сорилтууд гол салбаруудыг тасалдуулсаар байх боловч үнийн өсөлтийн дарамт багасна. Цалингийн өсөлт хүчтэй байх боловч түр зуурынх бөгөөд инфляци оны хоёрдугаар хагасаас эхлэн дараалан буурна.

Тээвэрлэлтийн тасалдал, нийлүүлэлтийн наалдамхай байдал, эрчим хүчний үнийн өсөлт зэрэг нь 2022 оны эхний хагаст үнэд өсөх дарамт үзүүлсээр байх болно. Бараа бүтээгдэхүүний эрэлт багасч, тээвэрлэлт хэвийн болж, газрын тосны үйлдвэрлэл нэмэгдэж байгаа тул ложистикийн хүндрэлийг оны сүүлээр л шийдвэрлэнэ. ОПЕК-ийн орнууд болон АНУ, ОХУ-ын байгалийн хийн олборлолт нь эрчим хүчний үнийн дарамтыг бууруулж байна. Өнгөрсөн намар эх газрын Хятадад аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлд саад болж байсан эрчим хүчний хомсдол 2022 онд шийдэгдэх ёстой ч эдийн засаг нүүрсхүчлийн хийг саармагжуулах замд орж байгаа энэ үед эрчим хүч их шаарддаг үйлдвэрүүдийн үйлдвэрлэлийн хязгаарлалт хэвээр байх болно. Цалин нь АНУ болон Европын хөдөлмөрийн зах зээлийн дарамтад түр зуур хариу үйлдэл үзүүлж, инфляцид бага зэрэг нөлөөлнө. Ийнхүү 2022 оны эцэс гэхэд инфляцийн түвшин жилээс жилд буурах болно.

 

3. МӨНГӨНИЙ БОДЛОГЫН ЧИГЛЭЛ ДЭЛХИЙД НӨЛӨӨЛЖ, БАНКНЫ ХҮҮГ ЧАНАРУУЛАХАД ХҮРГЭХ НЬ

Төв банкууд эрсдэлтэй хөрөнгийн ангиллын зах зээлийн нөхцөл байдал улам дордож, харин томоохон "нарийсгах бухимдлаас" зайлсхийж, янз бүрийн ханшаар мөнгөний хатуу бодлогоо үргэлжлүүлнэ.

2021 онд Холбооны нөөцийн банк ECB-тэй хөрөнгийн худалдан авалтаа багасгаж, өмнө нь мөнгөний онцгой арга хэмжээнүүдээ бага зэрэг бууруулж байсан. Хэд хэдэн эдийн засаг аль хэдийн ханшаа мэдэгдэхүйц өсгөсөн (жишээ нь, Бразил) эсвэл үүнийг хийхэд ойрхон харагдаж байна (жишээ нь, Их Британи) болон ерөнхийдөө бодлогын чиглэл дэлхийн томоохон банкны хүүг чангаруулах үе шат руу хөтөлж байна. Өндөр инфляци, эдийн засгийн сэргэлтийн ахиц дэвшил, COVID-19 тахлыг хянах цаашдын ахиц дэвшил (энэ нь жигд бус байсан ч) Төв банкуудыг 2022 онд мөнгөний хатуу бодлого руу шилжихэд түлхэц болно.

 

4. ЦАР ТАХАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙГ ЦУЦАЛНА ГЭДЭГ НЬ ТӨСӨВ ЧАНГАРАХЫН ДОХИО  

Төв банкууд цэвэр актив худалдан авалтаа багасгаснаар төсвийн чангаралт явагдаж байна. Хөгжингүй эдийн засагтай орнууд их хэмжээний алдагдалтай хэвээр байгаа ч эдгээр алдагдал багасах тусам төрийн сектор нь эдийн засгийн өсөлтийг хязгаарлах хүчин зүйл болдог. Жишээлбэл, АНУ-д тахал өвчинтэй холбоотой яаралтай тусламжийн арга хэмжээний улмаас хоёр жилийн хугацаанд их хэмжээний өсөлт үзүүлсний дараа ДНБ-д эзлэх Засгийн газрын зардал 2022 онд мэдэгдэхүйц буурч байна. Европт төсвийн дэмжлэг аажмаар суларч байна. Евро бүсийн төсвийн нийт алдагдал 2022 онд ойролцоогоор 300 тэрбум еврогоор буурна гэж бид тооцоолж байна. Гэсэн хэдий ч ирэх онд Евро бүсийн алдагдал ДНБ-ий 3 хувиас давсан хэвээр байх бөгөөд олон нийттэй гишүүн орнуудад үүнээс хамаагүй өндөр хэвээр байх болно. өрийн ДНБ-ий харьцаа 100 хувиас дээш. Төсвийн нэгдмэл байдал нь 2022 оноос хойш Европын олон орны хувьд сорилт хэвээр байх болно.

 

5. ДЭЛХИЙН ТЭЛЭЛТИЙН ХУРД УДААШИРЧ, БҮС НУТГИЙН ЯЛГАА ҮРГЭЛЖИЛНЭ

Эдийн засаг боломжит хэмжээнд ойртох тусам тэлэлтийн хурд дэлхийн хэмжээнд багасна. Гэсэн хэдий ч нийлүүлэлтийн талын тасалдал нь бүс нутгуудад жигд бус тохиолдох бөгөөд COVID-19-ийн шинэ хувилбаруудын сөрөг гэнэтийн зүйлээс сэргийлж, өсөлт түр зуур нэмэгдэж, аж үйлдвэр, худалдаанд илүү мэдрэмтгий эдийн засаг эсвэл бүс нутагт хамгийн их ашиг хүртэх болно. Нийлүүлэлтийн тасалдал, COVID-19-ийн чиг хандлага зэрэг янз бүрийн хүчин зүйлээс үүдэлтэй хөндлөн салхи зарим бүс нутагт өсөлтийн хэв маягийг улам хүндрүүлнэ.

 

6. АНУ-ЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ 2022 ОНД ДЭЭГҮҮР ТҮВШИНД ХҮРНЭ

Өмнөх өдөөлтийн нөлөөлөл буурч, мөнгөний эх үүсвэр татан буугдсан, эрэлт хэрэгцээг хангасан, тахал өвчнөөс эндемик өвчин рүү шилжсэний үр дүнд өсөлт нь чиг хандлагаас нэлээд дээгүүр байсан хурдацаас бага зэрэг дээгүүр түвшинд хүрнэ. Өсөлтийн бүрдэл нь эцсийн борлуулалтаас бараа материалын нөхөн сэргээлт, бараа бүтээгдэхүүн худалдан авалтаас үйлчилгээний худалдан авалт руу шилжинэ. Нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээний тасалдал аажмаар арилснаар үнийн дарамт багасах тусам суурь инфляци 2 хувь хүртэл буурна. Гэсэн хэдий ч хөдөлмөрийн зах зээл ерөнхийдөө чангарч, инфляцийн бууралтыг хязгаарлаж байгаа тул зарим бүс нутагт цалингийн хэмжээг анх удаа нэмэгдүүлэх нь цалин, үнэд илүү суурь бөгөөд тогтвортой дарамт үзүүлэх болно. Холбооны нөөцийн сан хөрөнгийн худалдан авалтыг бууруулах ажлаа хавар дуусгаж, удалгүй бодлогын хүүгээ өсгөж эхэлнэ. Ерөнхийлөгч Байдены "Илүү сайн бүтээн байгуулалт хийх" тухай хууль батлагдах магадлалтай ч ойрын хугацааны эдийн засгийн төлөв байдалд бага зэрэг нөлөөлнө. Коронавирусын омикрон омог нь ирээдүйн өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлдэг.

7. ХЯТАД УНАЛТЫН ЭСРЭГ УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛСЭН Ч ЭДИЙН ЗАСАГ НЬ  БОЛОМЖООС ДООГУУР ӨСНӨ

БНХАУ-ын Засгийн газар орон сууцны эрэлтийг тогтворжуулахын тулд үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийг чангатгах бодлогоо нарийн тохируулснаар орон сууцны зах зээлийн уналтаас урьдчилан сэргийлэх боломжтой. Эх газрын Хятадын дотоодод чиглэсэн санхүүгийн зуучлал, хөрөнгийн хяналт, банкны салбарын төрийн удирдлага зэргээс шалтгаалан Хятадын үл хөдлөх хөрөнгийн хөгжүүлэгчдийн төлбөрийн чадварын хямрал нь санхүүгийн хямралыг өдөөх магадлал багатай юм. Гэсэн хэдий ч Засгийн газар COVID-ийг тэглэх бодлогын талаар хатуу байр суурь баримталж, үл хөдлөх хөрөнгийн салбарыг бууруулах чиг хандлагыг үргэлжлүүлж, хувийн хэвшилд хөндлөнгөөс оролцох нь улам бүр нэмэгдсээр байгаа тул эдийн засаг тахлын өмнөх 6 хувийн боломжит өсөлтөөс доогуур өсөх болно.

 

8. ӨРИЙН ХЯМРАЛ ҮҮСЭХ МАГАДЛАЛ БАГА ХЭВЭЭР БАЙНА

Хөгжиж буй зах зээлийн зээлийн өртөг өсөх боловч түүхэн доод түвшнээс өсөх болно. Цөөн тооны үл хамаарах зүйлүүдийг эс тооцвол энэ нь зах зээлийг тогтворжуулахгүй. Олон улс орон өрийн профайлаа өргөтгөж, ойрын хугацааны эргэн төлөлтийн хэрэгцээгээ хариуцлагын удирдлагын хөтөлбөрөөр хангаж, хөрвөх чадвараас шалтгаалсан төлбөрийн чадваргүй болох эрсдэлийг бууруулж, нөөцөө нэмэгдүүлэхийн тулд зах зээлийн таатай нөхцлүүдийг ашиглаж, ОУВС-аас саяхан нэмэлт зээлийн тусгай эрх олгосон үр шимийг хүртэж байна. (SDRs). Түүхий эдийн болон эрчим хүчний баримжаатай хөгжиж буй зах зээлийн орнууд дэлхийн байгалийн баялгийн үнийн түвшин өндөр байгаа нөхцөлд экспортын болон төсвийн орлого нэмэгдэх болно. Турк, Тунис, Аргентин, Ливан, Этиоп, Замби зэрэг зарим улс өрийн тогтвортой байдлын өндөр эрсдэлтэй тулгарсан ч зарим нь илүү тэсвэрлэх чадвартай байгаа нь 1998 оных шиг дэлхий даяар шинээр гарч ирж буй зах зээлийн хямралд өртөх магадлал багатай юм. Улс төрийн өөрчлөлт, өсөн нэмэгдэж буй бодлогын тодорхойгүй байдал нь тогтворгүй байдлыг улам хурцатгах Латин Америкт эрсдэлийн халааснууд үүсч эхэлнэ.

 

9. ESG ӨСӨХ Ч  ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТИЙГ ТҮРГЭСГЭХ БОДЛОГЫН ДЭМЖЛЭГ ХОЛИМОГ БАЙНА

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудалд улс төр, олон нийт илүү их анхаарал хандуулж байгаа тул бид илүү олон хөрөнгө оруулалтын менежерүүд ESG-д төвлөрсөн хөрөнгө оруулалтын сангуудыг хөгжүүлж, эзэмшлийнхээ байгаль орчны шинж чанарт тавих хяналтаа нэмэгдүүлнэ гэж бид найдаж байна. Хөрөнгө оруулагч аж ахуйн нэгжүүд болон үнэт цаас гаргагчид аль алинд нь ESG-ийг ил тод болгоход илүү их анхаарал хандуулах нь тусгаар тогтносон болон үндэстэн дамнасан түвшинд одоо байгаа эрч хүчийг нэмэгдүүлнэ. Өөр нэг эерэг үзүүлэлт бол Greenium-ийн сүүлийн үед илт өссөн нь ногоон бондын форматыг ашигласнаар зардал хэмнэж, илүү олон зээлдэгчийг ESG тогтолцоог бий болгох, хадгалахад шаардагдах урьдчилгаа болон байнгын зардлыг хүлээн зөвшөөрөхөд түлхэц болсон юм. Бодлогын зарим хөдөлгөөнийг бид хүлээж байгаа боловч хэрэгжилтэд саад бэрхшээл тулгарна. Тиймээс бодлогын өөрчлөлт нь 2022 онд эдийн засагт тийм ч их материаллаг нөлөө үзүүлэхгүй.

 

10. ГЕОПОЛИТЕКИЙН ХУРЦАДМАЛ БАЙДАЛ ЦААШИД УЛАМ ДААМЖИРНА

Геополитикийн хурцадмал байдал улам хурцадсаар байгаа тул эдгээр тодорхойгүй байдал нь бүс нутгийн санхүүгийн зах зээл болон валютуудад тогтворгүй байдал үүсгэх эрсдэлийг нэмэгдүүлж байна. Тээвэрлэлт, арилжааны нисэхийг түр саатуулж буй илүү ноцтой сөргөлдөөн, хямралын сөрөг эрсдэл мөн эдийн засгийн хариу арга хэмжээ авах эрсдэл нэмэгдэв. Эдгээр хурцадмал байдал нь шаталсан мили болж хувирах болно.

Үндсэн цэс