• Сургалт
  • "Гэрээ, гэрээний эрх зүй" сургалт

"Гэрээ, гэрээний эрх зүй" сургалт

2024/02/05

Сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд дараах мэдлэгийг олгоно:

  • Гэрээний ерөнхий ойлголт
  • Гэрээ байгуулах процесс
  • Гэрээний төсөл боловсруулах ерөнхий аргачлал
  • Гэрээ байгуулахад анхаарах зүйлс
  • Гэрээнээс үүдэлтэй маргааныг шийдвэрлэх механизмууд

Үргэлжлэх хугацаа: 3 цаг

Хэзээ: 2024 оны 5-р сар

Холбоо барих: 7700-3883

Үндсэн цэс