• Видео болон фото
  • “УЛААНБААТАР ХОТЫН ХУДАЛДААНЫ ТАНХИМ” ӨНӨӨДӨР НИЙТ ГИШҮҮДИЙН УУЛЗАЛТАА ХИЙЛЭЭ

“УЛААНБААТАР ХОТЫН ХУДАЛДААНЫ ТАНХИМ” ӨНӨӨДӨР НИЙТ ГИШҮҮДИЙН УУЛЗАЛТАА ХИЙЛЭЭ

2020/07/10

“УЛААНБААТАР ХОТЫН ХУДАЛДААНЫ ТАНХИМ” ӨНӨӨДӨР НИЙТ ГИШҮҮДИЙН УУЛЗАЛТАА ХИЙЛЭЭ

Үндсэн цэс