Гадаад худалдаа эрхлэгчдэд зориулсан зөвлөх үйлчилгээ

Хэнд:

 • УБХТ-ын гишүүн байгууллагууд

 • Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид

 • Экспортлогч

 • Импортлогч

 • Гадаад худалдаа эрхлэх гэж байгаа шинэ аж ахуйн нэгжүүд

Зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд дараах асуудлуудаар мэргэжлийн зөвлөгөө өгнө:

 •  Хууль эрх зүй

 • Хил гааль

 • Гадаад худалдааны үйл ажиллагааны төлөвлөлт

 • Гадаад худалдааны гэрээ, гэрээний заалтууд

 • Олон улсын тээвэр, логистикийн асуудал, төлөвлөлт, хэрэгжүүлэлт

 • Олон улсын худалдааны нөхцүүд (Инкотермс 2010, Инкотермс 2020), тэдгээрийг хэрхэн сонгож хэрэглэх

 • Гадаад худалдааны гэрээ, төлбөрийн хэрэгслүүд, сав баглаа боодлын жагсаалт гаргаж өгөх

 • Газарзүйн заалт, бараа бүтээгдэхүүний эрхийн хамгаалалт хийж өгөх

 • Бараа бүтээгдэхүүнд зураасан код олгох 

Үндсэн цэс