“Бизнесийн ёс зүй, харилцаа” сургалт

Хэнд:

  • Бүх төрлийн аж ахуйн нэгж, байгууллага
  • Бизнес эрхлэгч иргэд г.м.

Сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд дараах мэдлэгийг олгоно:

  • Бизнесийн ёсзүй, харилцааг төрөл бүрийн менежментийн аргаар сайжруулж өөрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэмэгдүүлэх боломжуудыг олгоно.

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа:

  • 5  цаг

Хэзээ:

  • Сургалтын жилийн төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулагдана (энд дарж сургалтын хуваарийг харна уу)

Бүртгэл:

  • Хэрэв та тус сургалтад оролцохыг сонирхож байвал энд дарж урьдчилан бүртгүүлэх боломжтой. 

Сургалтын хэлбэр:

  • Танхимаар болон онлайнаар зохион байгуулагдана.
Үндсэн цэс