• Сургалт мэдээлэл
 • “Тендерийн бичиг баримт боловсруулалт ба тендерт хэрхэн амжилттай оролцох вэ?” сургалт

“Тендерийн бичиг баримт боловсруулалт ба тендерт хэрхэн амжилттай оролцох вэ?” сургалт

Хэнд:

 • Бүх төрлийн аж ахуйн нэгж, байгууллага
 • Бизнес эрхлэгч иргэд г.м.

Сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд дараах мэдлэгийг олгоно:

 • Хуулийн танилцуулга
 • Тендерийн урилга, тендерийн баримт бичигтэй танилцахад анхаарах зүйл
 • Эрх бүхий тендерт оролцогч
 • Тендерт оролцогчийн гэрээг хэрэгжүүлэх чадвар
 • Тендерт оролцогч түншлэл
 • Тендерийн баталгаа, урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа, гүйцэтгэлийн баталгаа
 • Дотоодын давуу эрх тооцуулах
 • Багцалсан тендерт оролцох
 • Тендерийн баримт бичгийг тодруулах
 • Тендерийг битүүмжлэх, бичиглэл хийх
 • Тендерт нэмэлт өөрчлөлт хийх, тендерийг буцааж авах
 • Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай болон шалгараагүй мэдэгдэл
 • Албан ёсны гомдол гаргах

 

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа:

 • 4  цаг

Хэзээ:

 • Сургалтын жилийн төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулагдана (энд дарж сургалтын хуваарийг харна уу)

Бүртгэл:

 • Хэрэв та тус сургалтад оролцохыг сонирхож байвал энд дарж урьдчилан бүртгүүлэх боломжтой. /энд гэж дарахад онлайнаар бүртгэх бүртгэлийн хуудас гарч ирнэ/

Сургалтын хэлбэр:

 • Танхимаар болон онлайнаар зохион байгуулагдана.
Үндсэн цэс