“АТА-CARNET систем - Монгол Улс” сургалт

Хэнд:

  • Бүх төрлийн аж ахуйн нэгж, байгууллага
  • Бизнес эрхлэгч иргэд г.м.

Сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд дараах мэдлэгийг олгоно:

  • Монгол Улс Истанбулын конвенцид элсэн орсон нь
  • АТАКарнейн систем гэж юу вэ? түүнд тавигдах шаардлага
  • АТАКарнейн форм ба хэн ашиглах вэ?

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа:

  • 4 цаг

Хэзээ:

  • Сургалтын жилийн төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулагдана (энд дарж сургалтын хуваарийг харна уу)

Бүртгэл:

  • Хэрэв та тус сургалтад оролцохыг сонирхож байвал энд дарж урьдчилан бүртгүүлэх боломжтой.

Сургалтын хэлбэр:

  • Танхимаар болон онлайнаар зохион байгуулагдана.
Үндсэн цэс