“Олон улсын үзэсгэлэн, яармагт хэрхэн оролцох вэ” сургалт

Хэнд:

  • Бүх төрлийн аж ахуйн нэгж, байгууллага
  • Бизнес эрхлэгч иргэд г.м.

Сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд дараах мэдлэгийг олгоно:

  • Олон улсын үзэсгэлэн, яармаг, үзэсгэлэн худалдааны ялгаа, давуу болон сул тал
  • Олон улсын үзэсгэлэн, яармагт оролцуулах бүтээгдэхүүнийг хэрхэн сонгох, түүнд тавигдах шаардлага
  • Олон улсын үзэсгэлэн, яармагт хэрхэн оролцох, бэлтгэл ажил, төлөвлөгөө, олон улсын туршлага
  • Олон улсын үзэсгэлэн, яармагийн стандарт, түүнд нийцүүлэх арга зам, эргэх холбоо

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа:

  • 4 цаг

Хэзээ:

  • Сургалтын жилийн төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулагдана (энд дарж сургалтын хуваарийг харна уу)

Бүртгэл:

  • Хэрэв та тус сургалтад оролцохыг сонирхож байвал энд дарж урьдчилан бүртгүүлэх боломжтой. /энд гэж дарахад онлайнаар бүртгэх бүртгэлийн хуудас гарч ирнэ/

Сургалтын хэлбэр:

  • Танхимаар болон онлайнаар зохион байгуулагдана.
Үндсэн цэс