“Аж ахуйн нэгжийн санхүү, бүртгэлийн анхан шатны сургалт”

Хэнд:

 • Жижиг, дунд, бичил аж ахуйн нэгж, байгууллага
 • Бизнес эрхлэгч иргэд г.м.

Сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд дараах мэдлэгийг олгоно:

 • Аж ахуйн нэгжийн санхүү бүртгэлийн анхан шатны ухагдахуун
 • Санхүүгийн баримтад тавигдах шаардлага
 • Түүхий эд, материалын бүртгэл, түүнд анхаарах асуудлууд
 • Цалин, хөдөлмөрийн хөлс болон бусад холбогдох санхүүгийн тооцоо хийх аргачлал
 • Санхүүгийн тайлан гаргахад анхаарах асуудлууд

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа:

 • 4 – 8 цаг

Хэзээ:

 • Сургалтын жилийн төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулагдана (энд дарж сургалтын хуваарийг харна уу)

Бүртгэл:

 • Хэрэв та тус сургалтад оролцохыг сонирхож байвал энд дарж урьдчилан бүртгүүлэх боломжтой. 

Сургалтын хэлбэр:

 • Танхимаар болон онлайнаар зохион байгуулагдана.
Үндсэн цэс