“Хөрөнгө оруулалтын төсөл боловсруулах аргачлал” сургалт

Хэнд:

 • Бүх төрлийн аж ахуйн нэгж, байгууллага
 • Бизнес эрхлэгч иргэд г.м.

Сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд дараах мэдлэгийг олгоно:

 • Хөрөнгө оруулалтын төслийн тухай ойлголт, бизнес төлөвлөгөөнөөс ялгагдах онцлог
 • Төслийн бичиг баримтад компаний танилцуулгыг бэлтгэх
 • Зах зээлийн судалгаа хийх
 • Үйлдвэрлэлийн технологи сонгох, сонгосон технологийн дагуу эргэлтийн хөрөнгийн болон бусад шаардлагатай тооцоо хийх аргачлал
 • Үйлдвэрлэлийн нөөцийн менежмент, холбогдох зардлын тооцоо хийх аргачлал
 • Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, хүний нөөцийн менежмент ба холбогдох тооцоог хийх аргачлал
 • Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын тооцоо хийх аргачлал
 • Бусад шаардлагатай тооцоолол хийх аргачлал
 • Хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ хийх энгийн аргачлал
 • Хөрөнгө оруулалтын төслөө хөрөнгө оруулагчдад хэрхэн танилцуулах

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа:

 • 8 – 16 цаг

Хэзээ:

 • Сургалтын жилийн төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулагдана (энд дарж сургалтын хуваарийг харна уу)

Бүртгэл:

 • Хэрэв та тус сургалтад оролцохыг сонирхож байвал энд дарж урьдчилан бүртгүүлэх боломжтой. 

Сургалтын хэлбэр:

 • Танхимаар болон онлайнаар зохион байгуулагдана.
Үндсэн цэс