“Олон улсын худалдааны нөхцөл (Incoterms 2020)” сургалт

Хэнд:

 • Гадаад худалдаа эрхлэгчид, тэдгээрийн худалдааны менежер, гэрээний ажилтнууд
 • Гадаад худалдаа эрхлэхээр бэлдэж буй шинэ аж ахуйн нэгжүүд, тэдгээрийн удирдлага, ажилтнууд
 • Бизнес эрхлэгч иргэд г.м.

Сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд дараах мэдлэгийг олгоно:

 • Олон улсын худалдааны нөхцлийн тухай танилцуулга
 • Инкотермсийн нөхцлүүдийн дэлгэрэнгүй танилцуулга
 • Инкотермсийн нөхцөл тус бүрийн хүрээнд худалдагч болон худалдан авагчийн хүлээх үүрэг, хариуцлага
 • Инкотермсийн нөхцлийг гадаад худалдааны гэрээнд тусгахад анхаарах зүйлс
 • Инкотермсийн нөхцлүүдийг хэрхэн сонгох аргачлал

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа:

 • 4 – 8 цаг

Хэзээ:

 • Сургалтын жилийн төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулагдана (энд дарж сургалтын хуваарийг харна уу)

Бүртгэл:

 • Хэрэв та тус сургалтад оролцохыг сонирхож байвал энд дарж урьдчилан бүртгүүлэх боломжтой. 

Сургалтын хэлбэр:

 • Танхимаар болон онлайнаар зохион байгуулагдана.
Үндсэн цэс