НДШ-ийн хувь хэмжээг бууруулахыг шаардаж байна

Эдийн засаг, бизнесийн хүндрэлтэй энэ цаг үед ажил олгогчид, бизнес эрхлэгчид бид НДШ-ийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлэхийг эсэргүүцэн Улаанбаатар Хотын Худалдааны Танхимаас шаардлага гаргав.

Үндсэн цэс