ICC-ээс баталсан ИНКОТЕРМС-2020-ийн сургалтад урьж байна

ICC-ээс баталсан ИНКОТЕРМС-2020-ийн сургалтад урьж байна

Гадаад худалдааны нийлүүлэлтийн нөхцөл болох "Инкотермс-2020"-ийг Олон Улсын Худалдааны Танхим (ICC)-аас 10 жил тутамд шинэчлэн баталдаг. Энэ нөхцлүүдийг гадаад худалдаа эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүд "Гадаад худалдааны гэрээ"-нд тусган ашигладаг. Инкотермс-2020-ийн талаар энэхүү сургалтад сууснаар Та:

  • худалдагч, худалдан авагчийн хүлээх эрсдэл хэрхэн хуваарилагддаг,
  • худалдагч, худалдан авагчийн хэн нь тээврийн зардлаа төлөх,
  • худалдагч, худалдан авагчийн хэн нь даатгалаа хийлгэж, даатгалын зардлыг төлөх талаар нарийн мэдлэгтэй болно.

Иймд УБХТ гадаад худалдаа эрхлэгч, цаашид экспортлогч, импортлогч болохоор зорьж байгаа компаниудад зориулан “Инкотермс-2020”-ийн нөхцлүүдийг танилцуулах сургалтыг 12-р сарын 13-ны өдөр зохион байгуулах гэж байна.

Сургалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг 77003883, 91095757 утсаар асууж болно.

Сургалтад энд дарж бүртгүүлнэ үү. 

Үндсэн цэс