ISO 9001:2015 стандартын сургалт боллоо

2022/11/25

Улаанбаатар хотын худалдааны танхимаас гишүүн байгууллагууддаа зориулан "ISO 9001:2015 стандартыг байгууллагад нэвтрүүлэхэд анхаарах асуудлууд" сэдвээр сургалт зохион байгуулав. Тус сургалтын үеэр ISO 9001:2015 чанарын удирдлагын стандартыг байгууллагадаа нэвтрүүлэхдээ гаргадаг нийтлэг алдаа, дутагдал, үүсч болох эрсдэл, эдгээрээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар практик туршлага, жишээтэйгээр танилцуулан, зөвлөгөө, мэдээлэл өглөө.

Тус стандартыг байгууллагад нэвтрүүлэхдээ юуны түрүүнд компаний бүх түвшний ажилтан, менежер, удирдлагуудын оролцоог хангах, өөрчлөлтийн менежментийн хүрээнд тулгардаг нийтлэг бэрхшээлүүд, тэр дундаа удирдлага, ажилтнуудын харах өнцөг, хандах хандлагыг өөрчлөхдөө ашигладаг аргуудын талаар ярилцсанаас гадна стандартыг нэвтрүүлэх зөвлөгөө өгөх байгууллага, баталгаажуулалтын байгууллагуудыг сонгохдоо анхаарах асуудлууд, итгэмжлэл, баталгаажуулалтын талаар аж ахуйн нэгжүүдийн дунд байдаг буруу ойлголтууд, аудиторуудад тавигдах шаардлага, шаардлагатай ур чадварын асуудлуудыг ч мөн хөндөж ярилцав.

Гишүүд та бүхэн өөрийн байгууллага дээрээ ISO 9001:2015 стандартыг хэрэгжүүлэх гэж байгаа, хэрэгжүүлэлтийн явцад тодорхой хүндрэл, бэрхшээлтэй тулгарч байгаа бол УБХТ-д хандан зөвлөгөө, дэмжлэг авах бүрэн боломжтой. 

Үндсэн цэс