Нийгмийн даатгалын тайлантай холбоотой зөвлөгөө

Хэнд:

  • УБХТын гишүүн байгууллагууд
  • Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид
  • Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэд  

Дараах чиглэлээр зөвлөгөө өгнө:

  • Цалингийн бодолт, анхаарах зүйл
  • ХЧАТэтгэмж, Ээлжийн амралт бодох
  • Цалин бодохтой  холбоотой анхаарах зүйлс
Үндсэн цэс