“Бизнесийн борлуулалт, маркетинг” сургалт

Хэнд:

 • Бүх төрлийн аж ахуйн нэгж, байгууллага
 • Бизнес эрхлэгч иргэд г.м.

Сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд дараах мэдлэгийг олгоно:

 • Маркетингийн орчин үеийн чиг хандлагууд, идэвхитэй маркетингийн талаар товч ойлголт өгөх
 • Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн талаар мэдлэг олгох
 • Борлуулалтаа нэмэгдүүлэх арга техникүүд, барааны танилцуулгаа зөв хийхэд суралцах
 • Өөрийн компаний гадаад зах зээл дээр гарч ажиллах боломжийг тодорхойлж сурах.
 • Гадаад зах зээлээ зөв тодорхойлох аргачлалуудыг эзэмших
 • Борлуулалтын төлөвлөгөөг оновчтой боловсруулж сургах.
 • Борлуулалтын төсөв зохиож сурах
 • Борлуулалтын ажилтнууд хэрэглэгчийн хандлагад тохируулан харилцах замаар борлуулалтаа нэмэгдүүлэх арга техникт суралцах.

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа:

 • 8  цаг

Хэзээ:

 • Сургалтын жилийн төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулагдана (энд дарж сургалтын хуваарийг харна уу)

Бүртгэл:

 • Хэрэв та тус сургалтад оролцохыг сонирхож байвал энд дарж урьдчилан бүртгүүлэх боломжтой. 

Сургалтын хэлбэр:

 • Танхимаар болон онлайнаар зохион байгуулагдана.
Үндсэн цэс