“ISO 9001:2015 стандартын танилцуулах сургалт”

Хэнд:

 • Бүх төрлийн аж ахуйн нэгж, байгууллага
 • Иргэд

Сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд дараах мэдлэгийг олгоно:

 • Чанарын удирдлагын тогтолцооны тухай ойлголт
 • ISO 9001:2015 стандартын тухай ойлголт
 • Чанарын удирдлагын тогтолцоо бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарт хэрхэн нөлөөлдөг вэ?
 • Бүтээгдэхүүний стандарт ба ISO 9001:2015 стандарт
 • Дотоодын болон олон улсын аудитын ялгаа, давуу болон сул тал

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа:

 • 4 цаг

Хэзээ:

 • Сургалтын жилийн төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулагдана (энд дарж сургалтын хуваарийг харна уу)

Бүртгэл:

 • Хэрэв та тус сургалтад оролцохыг сонирхож байвал энд дарж урьдчилан бүртгүүлэх боломжтой.

Сургалтын хэлбэр:

 • Танхимаар болон онлайнаар зохион байгуулагдана.
Үндсэн цэс