БИЗНЕС БА ХҮНИЙ ЭРХ ТӨСӨЛД ШАЛГАРЛАА

2023/07/21

Улаанбаатар хотын худалдааны танхим НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрөөс хэрэгжүүлж байгаа “Бизнес ба хүний эрх” төслийн гүйцэтгэгчээр шалгарлаа.

Тус төслийн хүрээнд УБХТ бизнесийн үйл ажиллагаагаар хүний эрхэд хэрхэн нөлөөлж байгаа, бизнесээр дамжуулан хүний эрхийг хангах, хамгаалах боломжийн талаар өөрийн гишүүн компаниудынхаа мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, аж ахуйн нэгж дээр “Бизнес ба хүний эрх”-ийн түргэвчилсэн үнэлгээ хийж зөвлөмж өгөх ажлуудыг хийх юм.

Ийнхүү сургалтад хамрагдаж, өөрийн компани дээрээ үнэлгээ хийлгэснээр аж ахуйн нэгжүүд:

  • Европ, Америк зэрэг хөгжингүй орнуудын зах зээлд бүтээгдэхүүнээ экспортлох боломж нэмэгдэнэ;
  • Олон улсын санхүүгийн байгууллагууд, банкуудаас зээл, санхүүжилт авах боломжтой болно;
  • Хөгжингүй орнуудаас хөрөнгө оруулалт татах боломжтой болно;
  • Дэлхийн зах зээл дээр нэр хүндээ өсгөнө;
  • Монголд ажиллаж буй олон улсын байгууллага, гадаадын хөрөнгө оруулалттай компаниудад ханган нийлүүлэлт хийх боломжтой болно.

Хэрэв та дэлхийн зах зээлд гарах, гадаадаас хөрөнгө оруулалт татах, эсхүл Оюу толгой гэх мэт гадаадын хөрөнгө оруулалттай компаниудад бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ нийлүүлдэг болохоор зорьж байгаа бол манай “Бизнес ба хүний эрх” төслийн сургалт, үнэлгээнд хамрагдахыг урьж байна.

 

Үндсэн цэс