"НДШ-ийг нэмэгдүүлэх нь зөв үү" сэдэвт хэлэлцүүлэг

2021 оны 4-р сарын 25-нд Улаанбаатар Хотын Худалдааны Танхимаас гишүүд, бизнес эрхлэгчдийн дунд “Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг нэмэх нь зөв үү” цахим хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж нийт 40 гаруй бизнес эрхлэгч, ажил олгогчид оролцлоо.

Үндсэн цэс